+

Läs vår nya rapport om sambandet mellan sjukdom och fattigdom

“The Burden of Disease Among the World’s Poor” granskar orsakerna till ohälsa bland jordens allra fattigaste.

Ladda ner som PDF (14 MB)

Läs mer

Vi stödjer forskning om multiresistent tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder.

Med din hjälp kan vi stödja utvecklingen av nytt, snabbt och effektivt diagnosverktyg.

Så stödjer vi forskningen

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.

Var med och stöd forskningen – rädda liv!

Världsinfektionsfonden arbetar långsiktigt för att besegra fattigdomens sjukdomar. Den forskning vi vill stödja räddar liv och ger fler friska och arbetsföra år för människor i svåra förhållanden. Din omtanke betyder oerhört mycket.

Vill du bli månadsgivare? Skriv bara ut blanketten för medgivande och fyll i dina uppgifter och skicka in till oss.

Välj ett gåvobelopp

Engångsgåva

 kr. 
Personinformation

Summa donering: 100,00 kr. 

Siffror om sjuklighet och död

34

miljoner dör varje år av icke smittsamma sjukdomar

15

miljoner dör varje år av infektionssjukdomar

5

miljoner dör varje år av skador

3

miljoner dör varje år av mödrars och nyföddas åkommor inklusive undernäring

Forskare vi stöder

Stipendium till Senait Ashenafi för forskning på immunmodulerande terapi för att förhindra tuberkulos

Isabelle Pehrson får stipendium från Svea Vaccin och Världsinfektionsfonden

Louise studerar malariamyggor i Tanzania