+

Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder.

Med din hjälp kan vi stödja utvecklingen av nytt, snabbt och effektivt diagnosverktyg.

Så stödjer vi forskningen

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.

Var med och stöd forskningen - rädda liv!

Världsinfektionsfonden arbetar långsiktigt för att besegra fattigdomens sjukdomar. Den forskning vi vill stödja räddar liv och ger fler friska och arbetsföra år för människor i svåra förhållanden. Din omtanke betyder oerhört mycket.

Välj ett gåvobelopp

Engångsgåva

 kr. 
Vill du ange ändamål för donationen?

Övrigt

Personinformation

Summa donering: 100,00 kr. 

Siffror om sjuklighet och död

34

miljoner dör varje år av icke smittsamma sjukdomar

15

miljoner dör varje år av infektionssjukdomar

5

miljoner dör varje år av skador

3

miljoner dör varje år av mödrars och nyföddas åkommor inklusive undernäring

Forskare vi stöder

Louise studerar malariamyggor i Tanzania

Hollie bekämpar lunginflammation hos små barn i Cambodja

Zulkarnain bekämpar malaria i Kenya