Återfallsfeber

Återfallsfeber, eller ”relapsing fever”, orsakas av borreliabakterier som sprids med mjuka fästingar eller löss. Infektionen ger upphov till plötslig, hög feber, blödningar och påverkan på nervsystemet. Karaktäristiskt är att sjukdomen kommer i skov och växlar mellan kraftig feber och relativt välbefinnande. Under febertopparna växer miljontals bakterier i blodet. Obehandlad är dödligheten 3-5% och under graviditet är sjukdomen extra allvarlig då den ofta orsakar missfall.