Chagas Sjukdom

Chagas sjukdom, även kallad Amerikansk trypanosomiasis, orsakas av ett encelligt djur med en komplicerad livscykel, Trypanosoma cruzi, och smittar via blodsugande skinnbaggar. Den räknas av WHO till en av världens 13 mest försummade sjukdomar.

Sjukdomsbild: Infektionen orsakar feber och trötthet, ofta också svullna lymfkörtlar, lever och mjälte. Döden orsakas av skador på hjärtat eller centrala nervsystemet. I världen i dag beräknas mellan 8 och 9 miljoner människor vara smittade, och varje år beräknas ca 45?000 dö till följd av sjukdomen.

Spridning:  Chagas’ sjukdom finns endemiskt i 21 länder i Syd- och Mellanamerika och i södra USA. I likhet med andra tropiska parasitsjukdomar ??r det de fattigaste som är mest utsatta. Smittan sker framför allt genom bett av skinnbaggar, men kan också ske genom blodtransfusioner och från mor till barn I samband med graviditet och förlossning.

Vaccin: Det finns inget vaccin.

Läkemedel: Finns endast som licenspreparat, och ger betydande biverkningar.

Diagnostik: Mäter antikroppar mot parasiten i blod.

Forskningsbehov:

  • Strategier som ökar kunskapen om sjukdomens spridning (hos lokalbefolkning, beslutsfattare och forskare)
  • Effektiva och snabbverkande mediciner
  • Ett effektivt vaccin
  • Ett snabbt, enkelt och känsligt test för diagnos av sjukdomen
  • Kunskap om policy och hälsosystemstrategier (politiskt åtagande, utbildning av sjukvårdspersonal etc.) som främjar behandlingen