Därför finns vi

Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden  har bildats av forskare och frivilliga krafter i syfte att stödja forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar, men också att bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena.

Vif ska främja forskning och utveckling av bättre medel och metoder mot fattigdomens infektionssjukdomar, samt vara en stark röst i Sverige för att öka förståelsen av infektionssjukdomarnas effekter på utvecklingsländernas hälsa och utveckling.

Vif samlar ledande forskare i Sverige inom infektionssjukdomarnas område. Vif är religiöst och politiskt oberoende.

Vif ska med stor flexibilitet och effektivitet stödja utvecklingen av medel och metoder för att bekämpa infektionssjukdomar. Vif samarbetar gärna med humanitära organisationer, vetenskapliga institutioner eller samverkanspartners i låginkomstländer.

Vif bygger sitt agerande på sakliga och vetenskapliga grunder och vill vara en naturlig partner för media, intresseorganisationer och andra som söker oberoende information om infektionssjukdomar och deras effekter på utvecklingsländer.