Dengue

Denguefeber

Dengue är en virusinfektion som sprids via myggor.

Sjukdomsbild: Denguefeber startar med akut feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt blodsprängda ögon. Punktformiga hudblödningar på händer och fötter samt i armhålorna förekommer. I svårare fall ses blödningar i många inre organ, liksom från mag- och tarmkanalen.

 Spridning: Denguefeber är en tropisk sjukdom som sprider sig snabbast i världen och har ”en epidemisk potential” varnade Världshälsoorganisationen, WHO, nyligen efter att man sett en trettiofaldig ökning under de senaste 50 åren. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den förekommer nu på alla kontinenter, och i 125 länder. Under 2012 hade Europa sitt första utbrott, med över 2000 fall på den Portugisiska ön Madeira.

Vaccin: Trots att mer än två miljoner nya fall rapporteras varje år finns inget fungerande vaccin. Ett nytt vaccin som nyligen testades gav inte mer än 30{2b1e3a7ada6fd6652ee1e2ab57f64567efa05675c47be461c9612c8668adda43} skydd.

Läkemedel: Det finns inte något specifikt läkemedel mot denguefeber. Behandlingen är därför symtomatisk, det vill säga inriktas mot patientens aktuella symtom.

Diagnostik: Definitiv diagnos kan ställas i efterhand genom att antikroppar mot denguevirus påvisas i patientens blod.

 Forskningsbehov:

  • Strategier som ökar kunskapen om sjukdomens spridning (hos lokalbefolkning, beslutsfattare och forskare)
  • Effektiva och snabbverkande mediciner
  • Ett nytt och effektivt vaccin
  • Ett snabbt, enkelt och känsligt test för diagnos av sjukdomen
  • Kunskap om policy och hälsosystemstrategier (politiskt åtagande, utbildning av sjukvårdspersonal etc.) som främjar bekämpningen av sjukdomen