Diarrésjukdomar

Det finns flera olika diarrésjukdomar. De kan orsakas av virus, bakterier eller parasiter och de sprids främst genom förorenat vatten och dålig hand- eller omgivningshygien. Diarré leder ofta till uttorkning, något som kan vara livshotande framför allt för barn och undernärda.?Över 2 miljoner barn dör varje år till följd av diarré.?Oftast kan sjukdomen behandlas genom vätsketillförsel. Ibland krävs antibiotika för att häva infektionen. Det bästa sättet att kontrollera diarrésjukdomar är att ta fram strategier som främjar god hygien, rent vatten och att mödrarna ammar sina små barn istället för att ge dem mjölkersättning. Det finns också vaccin som skyddar mot vissa typer av diarré, men de är dyra och fungerar inte på de vanligaste formerna av diarré hos barn.

Forskningsbehov:

  • Kunskap om policies och hälsosystemsstrategier som främjar god hygien, rent vatten, behandling med vätskeersättning samt att mödrar uteslutande ammar sina barn i 6 månader
  • Kunskap om effekten av storskalig zinkbehandling av barn med diarré
  • Ett effektivt, säkert och billigt vaccin mot rotavirus