Ett vaccin mot Ebola

Ett utbrott av Ebola, en typ av blödarfeber med hög dödlighet, uppträdde i Kongo-Kinshasa 2014-2016. För första gången testas nu ett vaccin mot Ebola.

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar. De som drabbas utvecklar influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.

Det finns i dagsläget ingen behandling mot Ebola. Nu pågår försök att ta fram ett vaccin och flera vaccinkandidater har utvecklats. Ett av dem testas nu i en studie där bland andra hälsoarbetare i Kongo-Kinshasa vaccineras.