Fattigdomens sjukdomar

Återfallsfeber

Återfallsfeber, eller ”relapsing fever”, orsakas av borreliabakterier som sprids med mjuka fästingar eller löss. Infektionen ger upphov till plötslig, hög… Läs mer
Läs mer om Återfallsfeber

Tuberkulos

Sjukdomsbild:  Tuberkulos är en bakteriell infektion som i första hand smittar via utandningsluften när den smittade hostar. Det betyder att… Läs mer
Läs mer om Tuberkulos

Snäckfeber

Snäckfeber, shistosomiasis eller bilharzios, orsakas av parasiter. De smittbärande maskarnas larver bor i sötvatten och invaderar hud och slemhinnor, förs… Läs mer
Läs mer om Snäckfeber

Sömnsjuka

Sömnsjuka, eller afrikansk trypanosomiasis, sprids till människan via tsetseflugan. I inledningsskedet utvecklas sår med svullnad vid insektsbettet, samtidigt som huvudvärk,… Läs mer
Läs mer om Sömnsjuka

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Den sprids mellan människor genom små droppar i utandningsluften och därför ofta mycket fort… Läs mer
Läs mer om Mässling

Malaria

Malariaparasiten överförs till blodet när man blir stucken av en parasitbärande mygga. Symptomen hos vuxna när sjukdomen väl bryter ut… Läs mer
Läs mer om Malaria

Leishmaniasis

Leishmaniasis är en parasitsjukdom som överförs via sandflugor, ofta från hundar eller gnagare. Det är näst efter malaria den mest… Läs mer
Läs mer om Leishmaniasis

Luftvägsinfektioner

En miljon barn dör varje år i lunginflammation. Begreppet luftvägsinfektioner omfattar en rad vanliga sjukdomar som kan orsakas av både… Läs mer
Läs mer om Luftvägsinfektioner

HIV/AIDS

HIV/AIDS Hiv/aids är en virussjukdom som förstör immunförsvaret. Sjukdomen sprids främst genom oskyddade samlag, men också mellan missbrukare som delar… Läs mer
Läs mer om HIV/AIDS

Diarrésjukdomar

Det finns flera olika diarrésjukdomar. De kan orsakas av virus, bakterier eller parasiter och de sprids främst genom förorenat vatten… Läs mer
Läs mer om Diarrésjukdomar