Isabelle Pehrson får stipendium från Svea Vaccin och Världsinfektionsfonden

Isabelle Pehrson är läkarstudent vid Linköpings Universitet och deltar i ett projekt om ett nytt tuberkulosvaccin. Tuberkulos är den dödligaste infektionssjukdomen globalt, ändå finns det inget bra vaccin. I projektet studeras vilka individer som naturligt utvecklar ett skydd mot tuberkulos. Stipendiet gör det möjligt för Isabelle att i Lima, Peru insamla blodprover för att med en ny metod utröna mekanismer som bidrar till skydd mot tuberkulos. Ett viktigt projekt för utvecklingen av ett nytt effektivt vaccin.