Louise studerar malariamyggor i Tanzania

Louise Nilsson studerar med stöd av Världsinfektionsfonden malariamyggor i Tanzania, genom att kartlägga deras tarmbakterier.  Genom att se skillnader i bakterifloran kan man se hur myggorna sprids, och hur lokala de är, vilket har stor betydelse för vilka strategier för malariabekämpning som kan fungera i ett särskilt område. Att kartlägga myggpopulationers rörelsemönster på detta sätt kan bli ett värdefullt verktyg i strategier för bekämpning av malaria.