Zulkarnain bekämpar malaria i Kenya

Grattis Zulkarnain Idris till att få ett av Världsinfektionsfondens resestipendier!

Zulkarnain är doktorand vid Karolinska Institutet och deltar i försök att utrota malaria i Kenya.

Han ska studera immunsvaret hos människor i olika åldrar på fyra öar i Victoriasjön. Öarna har olika hög grad av malaria, och Zulkarnain ska studera vad som händer med immunsvaret över tid i samband med utrotningskampanjen, för att förstå vad som händer i en population där malarian försvinner, och vilka riskerna är för att den ska återkomma.

Stipendiet ger möjlighet till resa och uppehälle på öarna under en månad.