Forskning om multiresistent tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder.

Trots vissa framsteg att hindra epidemin är det stora hotet i dag att sjukdomen blir allt mer resistent mot de vanliga tuberkulosläkemedlen. För närvarande sker en alarmerande ökning av resistenta och multiresistenta tuberkulosbakterier. Sedan en tid tillbaka härjar en form av extremt resistent tuberkulos som är i det närmaste obehandlingsbar, så kallad XDR-TB.

Stora insatser behövs för att utrota den multiresistenta tuberkulosen.

Världsinfektionsfonden arbetar på tre nivåer för att möta utmaningarna

  1. Stöder utvecklingen av nytt, snabbt och effektivt diagnosverktyg
  2. Stöder i samarbete med Svea Vaccin utvecklingen av ett nytt vaccin
  3. Bildar opinion för ökad politisk kunskap om hur tbc kan bekämpas.