Världsinfektionsfonden stödjer forskning som leder till nya redskap och metoder för att bekämpa fattigdomens sjukdomar. Vi stödjer särskilt unga forskare.