Vi har 90-konto

Världsinfektionsfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto.  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav, gör årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.