HIV/AIDS

HIV/AIDS

Hiv/aids är en virussjukdom som förstör immunförsvaret. Sjukdomen sprids främst genom oskyddade samlag, men också mellan missbrukare som delar sprutor. Man räknar med att en tredjedel av alla obehandlade hiv-smittade gravida kvinnor överför viruset till sina ofödda barn.I takt med att immunförsvaret bryts ner, insjuknar den smittade i en rad följdsjukdomar som så småningom leder till döden, t ex tuberkulos, lunginflammation eller svampinfektioner i hjärnan eller lungorna. Sjukdomen dödar ungefär 3 miljoner människor varje år, samtidigt som ungefär lika många nya fall uppträder. Man kan bära på viruset i många år utan att veta om att man är smittad.?Än finns varken vaccin eller botemedel mot sjukdomen, men det finns behandlingar för att hålla infektionen under kontroll och för att begränsa överföring av virus mellan mor och barn. Behandlingarna är förhållandevis dyra och måste tas dagligen livet ut.

Forskningsbehov:

  • Metoder som förhindrar HIV-infektion, såsom profylax, vaccin, manlig omskärelse
  • Ett enkelt, känsligt och billigt test
  • Kunskap om sexuellt beteende och metoder för beteende förändring
  • Kunskap om policies och hälsosystem (utformning av behandlingsprogram etc.) som främjar effektiv hantering och distribution av tester och bromsmediciner
  • Kunskap om den basala biologin bakom HIV och dess smittspridning
  • Nya och effektiva läkemedel för behandling av HIV-relaterade sjukdomar