Malaria

Malariaparasiten överförs till blodet när man blir stucken av en parasitbärande mygga. Symptomen hos vuxna när sjukdomen väl bryter ut liknar en svår influensa med frossa, huvudvärk och ont i kroppen. Barns symptom är mer ospecifika, t ex feber, hosta och diarré. Malaria är dessutom svår att skilja från andra infektioner  såsom influensa och lunginflammation, vilket inte sällan leder till felaktig eller utebliven behandling. Malaria kan också angripa hjärnan och ge svår blodbrist. Hos barn förekommer även bestående nervskador.? Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i sjukdomen, många utan att veta om det. En miljon dör.  De som inte dör blir arbetsoföra under långa perioder.? Nästan överallt i världen har malariaparasiten utvecklat resistens mot de två vanligaste och billigaste malariamedlen. Det ena forskades fram under andra världskriget och det andra under Vietnam-kriget, när västerländska soldater drabbades av sjukdomen.

Utbredning:

Malaria finns idag i stort sett alla tropiska och subtropiska områden men även i tempererade områden. Vid sekelskiftet 1900 hade malarian sin största utbredning och fanns i princip i alla delar av den bebodda världen, i Sverige så sent som på 1930-talet.

Forskningsbehov:

  • Snabba, känsliga och billiga diagnostikmetoder som kan användas av icke-medicinsk personal på landsbygden
  • Nya, billiga och effektiva läkemedel
  • Ett billigt och effektivt vaccin
  • Kunskap om effekten av storskalig distribution av impregnerade myggnät, profylaktisk behandling av spädbarn, bybaserad behandling etc.
  • Kunskap om policy och hälsosystem (utbildning av vårdpersonal, sjukvårdsfinansiering etc.) som kan främja tillgång till diagnos och behandling
  • Kunskap om myggornas ekologi, vilket kan användas för att hindra överföringen av parasiter mellan människor

Läs mer om malaria här.

Läs mer om svensk malariaforskning av Anders Björkman: http://www.vif.se/fattigdomens-sjukdomar/malaria-fattigdomens-sjukdomar/ny-kraftfull-satsning-bor-goras-mot-malaria-2/L