Malariaforskningsprojekt i Zanzibar

VIF har givit stöd till malariaforskningsprojekt i Zanzibar. Projektet som bedrivs sedan 2003 i samarbete med Zanzibars Malaria Kontroll Program har som mål att utveckla och utvärdera nya malariakontrollmetoder/strategier.

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom.

VIF har givit stöd till malariaforskningsprojekt i Zanzibar. Projektet som bedrivs sedan 2003 i samarbete med Zanzibars Malaria Kontroll Program har som mål att utveckla och utvärdera nya malariakontrollmetoder/strategier. Dessa gäller främst förbättrad diagnostik och behandling men även förbättrad prevention, dvs. framför allt myggbekämpning med insekticidimpregnerade myggnät.

Genomförandet av dessa nya metoder/strategier har haft en dramatisk effekt på malariatransmissionen samt sjuklighet och dödlighet. Således har projektet kunnat påvisa en 97 % nedgång av malariafall och en halvering av den allmänna barnadödligheten i de områden av Zanzibar som specialstuderats.

Den stora utmaningen nu är att driva denna nedgång vidare mot eliminering av malaria. För detta pågår speciella studier för att kartlägga var och varför vissa områden, grupper, individer fortfarande smittas. Nya speciella fältanpassade molekylära diagnostiska metoder införes för att identifiera individer som fortfarande är infekterade (bärare av malariasmitta) och behandla dessa. Vidare undersöks eventuell uppkomst av resistens mot läkemedel respektive insektsgifter.

Forskningsprojektet i Zanzibar, som är världsledande inom malariakontroll i högendemiska områden, har utvecklats till att bli normgivande för malariakontroll för hela Afrika. Projektet representerar en unik möjlighet att studera om/hur malaria kan elimineras från områden med hög spridning av malaria, något som inte kunnat påvisas någonstans tidigare.