Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Den sprids mellan människor genom små droppar i utandningsluften och därför ofta mycket fort bland tättboende människor. Den som blivit smittad får utslag, feber, irriterade ögon och hosta som ofta leder till lunginflammation.

Varje år dör drygt 500 000 människor av mässling. Majoriteten är undernärda barn som inte nått ett års ålder. Mässling behandlas med vätska, näring och A-vitamintillskott. De sjukdomar som ofta följer i sjukdomens spår behandlas i de flesta fall med antibiotika. Det finns vaccin som skyddar mot mässlingen, men det måste förvaras kallt för att kunna fungera. Det är inget problem på platser där människor har tillgång till fungerande vårdcentraler, men på t ex den afrikanska landsbygden är den tillgången inte så stor.

Historiens största vaccinationskampanj; 300 miljoner barn har vaccinerats i Bangladesh där mässling dödar 20 000 barn per år.