Nytt lovande malariavaccin

Det finns ett stort behov av ett vaccin mot malaria. Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i sjukdomen, många utan att veta om det. En miljon dör.  De som inte dör blir arbetsoförmögna under långa perioder. Nästan överallt i världen har malariaparasiten utvecklat resistens mot de två vanligaste och billigaste malariamedlen. Det finns inget fungerande vaccin.

Nu har forskare från the National Institutes of Health, USA, tagit fram en vaccinkandidat som baseras på försvagade malariaparasiter. Vid upprepade vaccineringar skyddade vaccinet mot malaria i en studie på en liten grupp människor.

Resultaten är lovande, men mycket forskning återstår.