Om Världsinfektionsfonden

Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden har bildats av framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar, men också att bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena.

Stadgar

Läs mer

Årsredovisning

Ladda ner

Vår styrelse

Läs mer

Var med och stöd forskningen - rädda liv!

Världsinfektionsfonden arbetar långsiktigt för att besegra fattigdomens sjukdomar. Den forskning vi vill stödja räddar liv och ger fler friska och arbetsföra år för människor i svåra förhållanden. Din omtanke betyder oerhört mycket.

Välj ett gåvobelopp

Engångsgåva

 kr. 
Vill du ange ändamål för donationen?

Övrigt

Personinformation

Summa donering: 100,00 kr.