Vif-rapporten 2020: The Burden of Disease Among the World’s Poor

Världsinfektionsfonden lanserar rapport i samarbete med Sida

“The Burden of Disease Among the World’s Poor” är resultatet av ett utvidgat samarbete mellan Vif och Sida och bygger på nyligen producerad data och är tänkt att fungera som fördjupningsunderlag för politiska beslutsfattare, hållbarhetsaktörer och andra välgörenhetsorganisationer som vill öka sin förståelse om hur sjukdom och fattigdom hänger ihop.

Vif launches a new report in collaboration with Sida

“The Burden of Disease Among the World’s Poor” is the outcome of an extended collaboration between the World Infection Fund (Vif) and the Swedish International Development Cooperation Agency Sida). The report is based on newly produced data and is intended educate political stakeholders, sustainability acts, and other charities who wish to increase their understanding of how illness and poverty are connected.

Ladda ner som PDF (14 MB)