Sömnsjuka

Sömnsjuka, eller afrikansk trypanosomiasis, sprids till människan via tsetseflugan. I inledningsskedet utvecklas sår med svullnad vid insektsbettet, samtidigt som huvudvärk, yrsel, trötthet, led- och muskelvärk och aptitlöshet, samt förstorade lymfkörtlar, lever och mjälte.

Slutskedet karakteriseras av hjärnhinneinflammation eller medvetanderubbningar, psykiska förändringar och påverkan på motoriken. Den idag existerande behandlingen kan ge svåra, emellanåt dödliga, biverkningar. Det finns inget vaccin.