Tuberkulos

Sjukdomsbild:  Tuberkulos är en bakteriell infektion som i första hand smittar via utandningsluften när den smittade hostar. Det betyder att den lätt förs över från människa till människa. Lättast sprids och dödar tuberkulos människor som bor trångt, är undernärda och lever i fattigdom. De vanligaste symptomen är svår hosta, feber och avmagring.? Ofattbara en tredjedel av jordens befolkning lever med sjukdomen latent i kroppen, där den kan smitta andra och när som helst bryta ut. Omkring 8 miljoner människor insjuknar varje år. Drygt 1,5 miljoner dör.

Spridning: Globalt är tuberkulos en av de största infektionssjukdomarna. Enligt WHO är en tredjedel av världens befolkning infekterad med tuberkelbakterier och då framförallt i fattiga länder, främst i Sydöstra Asien och subsahariska Africa, där tuberkulos ofta förekommer tillsammans med HIV. För närvarande sker en alarmerande ökning av resistenta och multiresistenta tuberkulosbakterier, som gör det i stort sett omöjligt att behandla sjukdomen.

Sedan en tid tillbaka härjar en form av tuberkulos som är i det närmaste obehandlingsbar, så kallad XDR-TB, Extensively Drug Resistant TB, i bland annat södra Afrika. Läs mer.

Vaccin: Utvecklingen av ett nytt vaccin en världsomfattande och trängande prioritet.Det vaccin som används idag (BCG-vaccinet) togs fram för närmare 100 år sedan och har inte förändrats nämnvärt sedan dess, trots att det idag ger mycket begränsad skyddseffekt. BCG-vaccinet är dessutom baserat på levande bakterier, vilket gör att det kan vara livsfarligt att ge till människor med nedsatt immunförsvar, t ex aidssjuka.

Läkemedel: Behandling av tuberkulos tar lång tid (minst 6 månader) och består av en kombination av läkemedel som ofta ger biverkningar. Resistensutveckling gör att flera medel blir verkningslösa. Trots det Det har det gått mer än 40 år sedan någon ny tbc-medicin blivit tillgänglig för patienter.

Diagnostik: Ju bättre förutsättningarna är för tidig diagnos av aktiv tbc, desto lättare är det att förhindra smittspridningen.Kampen mot tbc har länge försvårats av att det fortfarande saknas enkla, pålitliga och billiga metoder att diagnostisera sjukdomen.

Forskningsbehov:

  • Strategier som ökar kunskapen om sjukdomens spridning (hos lokalbefolkning, beslutsfattare och forskare)
  • Effektiva och snabbverkande mediciner
  • Ett nytt och effektivt vaccin
  • Ett snabbt, enkelt och känsligt test för diagnos av TBC som även fungerar på HIV-positiva patienter
  • Kunskap om policy och hälsosystemsstrategier (politiskt åtagande, utbildning av sjukvårdspersonal etc.) som främjar hög täckning av DOTS-behandlingen (Directly Observed Treatment Short course)

Pågående forskning: läs mer om svensk forskning här:

Susanna Brighenti

Gunilla Källenius, Stefan Svenson: Nya metoder att bekämpa tuberkulosen

Maria Lerm:  Intramacrophage strategies of Mycobacterium tuberculosis

Markus Sköld: Immunreglering vid tuberkulos