Forskning vi stödjer

Världsinfektionsfonden stödjer forskning som leder till nya redskap och metoder för att bekämpa fattigdomens sjukdomar. Vi stödjer särskilt unga forskare.

Ett vaccin mot Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber…. Läs mer

Nytt lovande malariavaccin

Det finns ett stort behov av ett vaccin mot malaria. Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i sjukdomen,… Läs mer

Forskning om multiresistent tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga… Läs mer

Forskare vi stöder

Vi behöver ett nytt tuberkulosvaccin!

Idag ser vi det kanske som en självklarhet. En enkel vaccination när man är på resa. Men just för tuberkulos finns inget bra vaccin. Nu arbetar forskare med att utveckla ett nytt och bättre vaccin mot alla former av TBC. Men det skulle kunna gå fortare. För att åstadkomma det behövs mer resurser.

Läs mer här