Zanzibarprojektet: en forskningsframgång som räddar liv

I världsunikt malariaprojekt i Zanzibar har man med bl a stöd från Världsinfektionsfonden lyckats nedbringa malariasjukdomen hundrafalt. En viktig faktor har varit att sova under myggnät impregnerade med myggifter eftersom malariamyggor biter inomhus på natten. Därigenom har en subpopulation myggor som biter utomhus undkommit och utgör nu ett huvudproblem mot fullständig malariautrotning på Zanzibars öar.

Med stöd från Världsinfektionsfonden inleds nu ett pilotprojekt med en nyutveclad ”myggfälla” som attraherar myggorna som vid intag av sockernäringen i fällan även får i sig myggdödande gift. Detta relativt enkla och lätt hanterbara verktyg måste nu utprövas. Om effektivt kan det gi en helt revolutionerande ny strategi för malariakontroll mot ev utrotning och precis som de impregnerade myggnäten resultera i 100 000 tals räddade liv hos de afrikanska barnen.