Det vi satsar på för närvarande är Zanzibarprojektet för att bekämpa malaria och samarbetet med Svea Vaccin för ett nytt tuberkulosvaccin.