Världsinfektionsfonden söker Site Manager (Ideellt arbete)

Om Världsinfektionsfonden

Världsinfektionsfonden (Vif) bildades av framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar och bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena. Sedan starten för 15 år sedan har Vif bidragit till en rad betydande insatser inom utvecklingen för global hälsa. Som förmedlare av stipendier har Vif bl.a. finansierat resor och större projekt som har berört tuberkulos- och malariaforskning i Afrika och Asien. Som opinionsbildare har Vif en nära dialog med Regeringskansliet kring frågor om global hälsa, och med internationella organisationer som WHO samt Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Tillsammans med diverse privata aktörer har Vif initierat och drivit projekt relaterade till verksamhetsområdet samt insamlingskampanjer. Arbetet bedrivs ideellt av stiftelsens styrelse som består av sex aktiva ledamöter och en ekonomiansvarig.

Våra utmaningar och behov

Behovet av ett språkrör för forskning om fattigdomens sjukdomar är större än någonsin. Både innan- och utanför Sveriges gränser är detta ämne än idag marginaliserat och de globala mål som finns gällande infektionssjukdomar löper stor risk att inte nås. Vårt breda nätverk, kunskapskapital och trovärdighet ger den grund som är väsentlig för att bli en ledande röst för dessa sjukdomar i Sverige, men verksamheten är i behov av fler engagerade och fler kompetenser. Det skulle innebära att vi blir slagkraftigare samt mer diversifierad och effektivare i vårt arbetssätt.

I rollen som Site Manager kommer du att…

  • Ansvara för redaktionellt innehåll på vår hemsida
  • Paketera innehåll på ett lättillgängligt och intresseväckande sätt
  • Leda arbetet med att underhålla hemsidans redaktionella innehåll
  • Arbeta med sökstrategier och säkerställa att hemsidan är sökordsoptimerad
  • Optimera befintliga tekniska lösningar, t.ex. vårt insamlingssystem
  • Implementera nya tekniska lösningar utifrån sådant som du identifierar tillsammans med styrelsen
  • Ha kontakt med aktörer i Vifs nätverk i de fall de t.ex. ingår i en kampanj och samordning inför en lansering krävs

Vem vi söker

Du har erfarenhet av att leda utveckling av sajt och arbeta enligt mobile-first. Du är bekväm i fördjupande diskussioner gällande webbplatser och användarvänlig design och har god erfarenhet av SEO. CMS:et vi använder är WordPress. Du är självständig och är aktiv i att föreslå vad som kan göras bättre. Du är tydlig, öppen, ser detaljer och möjligheter inom verksamheten och tillämpar denna kunskap för att uppnå mål.

Beroende på din bakgrund kan denna roll eventuellt kombineras med andra roller vi söker. Om du vill ansöka till flera roller räcker det att du skickar in en ansökan och låter det framgå varför du passar för dessa.

Att arbeta för Vif

Vi räknar med att du kommer behöva lägga ungefär 10 timmar i månaden för att klara av uppgiften. Då Vif är en ideell stiftelse sker allt arbete utan ersättning. Det är också vår prognos för den närmsta framtiden, så uppdraget behöver tas an utan anspråk på ekonomisk kompensation. Stiftelsens storlek och organisationsstruktur ger dig möjligheten att ta mycket ägarskap och komma med egna initiativ. Verksamheten är baserad i Stockholm men du kan arbeta var som helst.

För denna position har vi ingen deadline utan är redo att vänta på en kandidat som passar. Tillsammans med dig kommer vi överens om en prövningstid och har därefter en diskussion om hur vi kan fortsätta arbetet.

Kontakt

Om du vill ansöka till rollen eller veta mer, kontakta David Samuelson på david.samuelson@vif.se. Skriv Ansökan: webbredaktör i ämnesraden.

 

Uppdaterad: 19 februari 2019