Vi behöver ett nytt tuberkulosvaccin!

Idag ser vi det kanske som en självklarhet. En enkel vaccination när man är på resa. Men just för tuberkulos finns inget bra vaccin. Nu arbetar forskare med att utveckla ett nytt och bättre vaccin mot alla former av TBC. Men det skulle kunna gå fortare. För att åstadkomma det behövs mer resurser.

En spruta till dig - en för världen

Nu kan du göra en insats. Stöd forskning för utveckling av ett nytt tuberkulosvaccin. När du betalar för din vaccination kan du stödja Världsinfektionsfondens arbete med 20 kronor. Din gåva vidareförmedlas direkt till Världsinfektionsfonden.

Vaccinera dig hos Svea Vaccin

Vad är tuberkulos?

Tuberkulos, eller TBC, är en smittsam infektionssjukdom orsakad av en bakterie som angriper lungor och andra organ. De vanligaste symptomen är svår hosta, feber och avmagring.

 

Om du vill vara med och bidra, prata i så
fall med personalen på Svea Vaccin!

Insamlingskampanjen heter ”En spruta till dig – en för världen” och är ett samarbete mellan Svea Vaccin och Världsinfektionsfonden.

Plusgiro 90 00 65-4

Swish 1239000654

Hur sprids TBC?

TBC smittar i första hand via utandningsluften när den smittade hostar. Det betyder att den lätt förs över från människa till människa. Lättast sprids och dödar tuberkulos människor som bor trångt, är undernärda och lever i fattigdom.

Hur vanlig är TBC?

Varje år insjuknar 9 miljoner människor och 1,5 miljoner dör av TBC. Ofattbara 2 miljarder bär på sjukdomen och den kan när som helst bryta ut och smitta andra. I Sverige ökar antalet fall stadigt. Dagens mediciner är snart verkningslösa och gör att TBC blir lika dödlig som innan man hade några mediciner alls.

TBC-vaccin idag

Det vaccin som används idag togs fram för mer än 100 år sedan och ger mycket begränsad skyddseffekt. Tuberkulosvaccination kan skydda småbarn mot den tuberkulos som ger hjärnhinneinflammation, men vaccinet har mycket dålig eller ingen effekt mot den smittsamma lungtuberkulosen, och skyddseffekten avtar med åren. Det hjälper inte att fylla på med en extra vaccinering.

Var med och stöd forskningen – rädda liv!

Världsinfektionsfonden arbetar långsiktigt för att besegra fattigdomens sjukdomar. Den forskning vi vill stödja räddar liv och ger fler friska och arbetsföra år för människor i svåra förhållanden. Din omtanke betyder oerhört mycket.

Vill du bli månadsgivare? Skriv bara ut blanketten för medgivande och fyll i dina uppgifter och skicka in till oss.

Välj ett gåvobelopp

Engångsgåva

 kr. 
Personinformation

Summa donering: 100,00 kr.