Luftvägsinfektioner

En miljon barn dör varje år i lunginflammation.

Begreppet luftvägsinfektioner omfattar en rad vanliga sjukdomar som kan orsakas av både virus, bakterier och svamp. Infektionerna kan drabba olika delar av luftvägarna – milda infektioner i de övre luftvägarna (förkylning, halsfluss och öroninflammation) eller livshotande infektioner i de nedre bivägarna (bronkit och lunginflammation). Oftast smittar de via små droppar i utandningsluften.?Barn är mer känsliga för luftvägsinfektioner än vuxna.

Luftvägsinfektioner dödar fler än 4 miljoner människor varje år – de flesta barn under fem år.

Behandlingsmetoden beror på vilken typ av luftvägsinfektion det handlar om. Somliga kan behandlas med antibiotika, andra kan förebyggas med vaccin. Dock är vacciner mot de två vanligaste bakterierna dyra. Det ena är dessutom anpassat för bakteriestammarna hos en västerländsk befolkning.

Tyvärr har många luftvägsinfektioner utvecklat resistens mot billiga och vanliga antibiotika, samtidigt som det kan vara mycket svårt att ställa rätt diagnos utan avancerad laboratorieteknik. Dödstalen kan därför vara mycket högre än vad tror idag.

Forskningsbehov:

  • Billiga och effektiva vacciner mot bakterierna Hemofilus influenzae och Streptococcus pneumoniae
  • Nya, effektiva och billiga antibiotika
  • Ett enkelt, billigt och känsligt test
  • Kunskap om kliniska symptom som särskiljer lunginflammation från andra infektioner, t.ex. malaria
  • Kunskap om policies och hälsosystemsstrategier som ökar tillgången till och förbättrar användningen av antibiotika
  • Kunskap om lokala sjukdomsuppfattningar som hindrar vårdsökande beteende
  • Kunskap om mekanismer som driver antibiotikaresistens